Vilkår & betingelser

NB! Følgende betingelser og vilkår for standardinstallation af ladeboks er gældende ved køb af produkter eller abonnementsydelser. 

Abonnementsbetingelser (såfremt du indgår abonnement)

§1. Binding

Der er INGEN bindingsperiode. Fremtiden er elektrisk ejer ladeboksen + installationen. 

§2. Levering

Ved indgåelse af et abonnement leveres ladeboksen personligt af en af vores autoriserede el installatører, som kommer ud på adressen i dit sommerhus/hus og installerer ladeboksen. 

§3. Betaling

Betalingen foregår automatisk hver måned via kreditkortbetaling online, og der sendes automatisk en faktura og ordrebekræftelse til kundens opgivne mail ved indgåelse af abonnementsaftalen. 

§4. Installering af ladeboks

Vilkår for standardinstallation af opladerboks accepteres. Vilkårene for standardinstallationen kan ses via dette link her.

§5. Fortrydelsesret

Fremtiden er elektrisk tilbyder 14 dages fortrydelsesret ved køb af pakker, som træder i kraft den dag kunden gennemfører købet.

Det skal dog noteres at efter en eventuel færdiggjort installation frafalder fortrydelsesretten, og købet/abonnementsaftalen er derved gennemført.  

§6. Sikkerhed ved månedlig betalinger

Fremtiden er elektrisk benytter Quickpay ApS og Nets til håndtering af kreditkortbetalinger, og har samtidig Domain Validated (DV) SSL-Certifikat (Let’s encrypt), hvilket betyder at dine kreditkort oplysninger er sikkert beskyttet. 

§7. Månedlig ydelse

200,- DKK pr. måned inkl. moms. (INGEN BINDING)

§8. Tilkøb 

Det er muligt at tilkøbe ekstra produkter (oplader ledning, stander osv.) ved indgåelse af abonnementsaftalen, hvis dette ønskes af kunden. De ekstra tilkøb faktureres direkte til kunden, og ændrer derfor ikke på den månedlige ydelse.

Eventuelle tilkøb ved indgåelse af abonnementsaftalen er kundens ejendomsret, og tilfalder kunden hvis en opsigelse ønskes eller efter endt betalingsperiode for guld-pakken.  

§9. Skader og placering

Kunden hæfter for eventuelle uhensigtsmæssige skader af ladeboksen, og ligeledes ved tyveri eller anden bortkomst er det kundens ansvar. Fremtiden er elektrisk sørger for at reparere ladeboksen eller udskifte den under serviceperioden, hvis der skulle ske en driftsfejl, som kunden ikke er skyld i – dette er en del af abonnementsaftalen.

Ladeboksen må ikke flyttes til anden adresse, åbnes eller omplaceres. 

§10. Ejendomsret 

Fremtiden er elektrisk har den fulde ejendomsret over el installationen og ladeboksen i abonnementsperioden. Der er mulighed for at betale restbeløbet af ladeboksen til hver en tid.

Kunden kan til hver en tid opsige abonnementet. Her gælder de normale regler – se §15 omkring opsigelsen. 

§11. Geografi

Abonnementsaftaler kan indgås med kunder som har et sommerhus beliggende på Jyllands vestkyst mellem Blåvand og Ringkøbing. 

§12. Standardinstallation pris

Elinstallatøren sender en gyldig faktura med timeløn og antal timer for installationen, som skal betales af kunden. 

Pris for standardinstallationen: 3499,- DKK inkl. moms.

§13. Indgåelse af abonnementsaftale

Kunden får automatisk disse vilkår og betingelser samt vilkår ved standardinstallation tilsendt via e-mail, som skal underskrives med navn, efternavn, adresse, tlf. nr, CPR. nr., e-mailadresse og en gyldig underskrift.

Denne PDF skal sendes tilbage til Fremtiden er elektrisk inden en eventuel installation kan påbegyndes. 

§14. Misligholdelse af abonnement

Hvis kunden misligholder abonnementet i form af manglende betalinger forbeholder Fremtiden er elektrisk sig retten til at opsige abonnementet med 1 måneds varsel.

Afinstallation af ladeboksen samt de elektriske installationer ved gruppetavlen som kunden fik installeret ved indgåelse af abonnementsaftalen, sker for kundens egen regning. Fremtiden er elektrisk egne autoriserede el installatører benyttes til afinstallationen. 

Det er kundens ansvar er været til stede på adressen for at lukke elektrikeren ind. Hvis kunden ikke er tilstede ved elektrikerens ankomst faktureres kunden for forgæves kørsel.  

§15. Opsigelse og afinstallation

Der er 3 måneders opsigelse. Opsigelsen skal ske skriftligt til Fremtiden er elektrisk. 

Afinstallationen af ladeboksen og den elektriske installation ved gruppetavlen betales af kunden

Afinstallationen er obligatorisk, da alle materialer tilhører Fremtiden er elektrisk. Ved indgåelse af abonnementsaftalen accepterer kunden dette. 

Fremtiden er elektrisk egne autoriserede el installatører benyttes til afinstallationen.

§16. Overdragelse og salg af sommerhus/hus

Hvis kunden ønsker at overdrage abonnementet til tredjemand kan dette gennemføres skriftligt. 

Det er kundens ansvar at overdrage abonnementet til eventuelt køber ved salg af sommerhuset/huset. 

§17. Restbeløb

Kunden kan til hver en tid betale restbeløbet for ladeboksen og derefter have den fulde ejendomsret over ladeboksen samt den elektriske installation. 

Restbeløbet regnes ud fra den samlede pris for ladeboksen.

OBS! Hvis restbeløbet betales ejer kunden ladeboksen + elinstallationen. Dette betyder at serviceaftalen frafalder og Fremtiden er elektrisk har ingenting at gøre med drift og vedligeholdelse af ladeboksen.

Generelle betingelser ved køb

§1. Pris

Købsprisen indeholder 25% moms, og den angivne købspris ved bestillingstidspunktet er gældende. 

§2. Levering

Ved indgåelse af et abonnement leveres laderboksen personligt af en af vores autoriserede el installatører, som kommer ud på adressen i dit sommerhus og installerer oplader boksen.

Dette gælder uanset om det er guld-pakken eller sølv-pakken som er købt. 

§3. Betaling

Betalingen foregår via kreditkortbetaling online, og der sendes automatisk en faktura og ordrebekræftelse til kundens opgivne mail. 

Der pålægges et kortbetalingsgebyr på 9,- DKK per gennemført betaling. 

§4. Installering af ladeboks

Hvis der tilbydes installation i dit område, så accepteres vilkårene for standardinstallation af laderboksen samtidig ved køb. Vilkårene for standardinstallationen kan ses via dette link her.

§5. Fortrydelsesret

Fremtiden er elektrisk tilbyder 14-dages fortrydelsesret ved køb af pakker, som træder i kraft den dag kunden gennemfører betalingen.

Det skal dog noteres at efter en eventuel installation frafalder fortrydelsesretten. 

§6. Sikkerhed ved køb

Fremtiden er elektrisk benytter Quickpay ApS og Nets til håndtering af kreditkortbetalinger, og har samtidig Domain Validated (DV) SSL-Certifikat (Let’s encrypt), hvilket betyder at dine kreditkort oplysninger er sikkert beskyttet. 

Vilkår ved standardinstallation af ladeboks (kun ved indgåelse af abonnement)

Uanset hvilken type af installation der gennemføres, skal disse punkter være opfyldt og godkendt af køber før installationen kan påbegyndes: 

 1. For at trække ledning fra gruppetavlen tilladeboksen udendørs accepterer kunden, at der bores et hul i muren for at trække ledningen udendørs. Standardinstallationen indeholder boring af ét hul
 2. Den eksisterende el installation skal have en fungerende jord (virksom jordelektrode). Denne må ikke være over 50 ohm (elektrikeren kontrollerer dette). 
 3. Der skal være 3 faser til rådighed i huset og stikledningen samt stikledningssikringerne skal minimum være dimensioneret til 35A – ellers justeres ladeboksen til at levere mindre strøm såfremt det er nødvendigt.
 4. Kunden accepterer at ledningen fastgøres på ydersiden af mur/materialer fra ladeboks til gruppetavle. 
 5. Den eksisterende elinstallation overholder gældende lovgivning. 
 6. Der skal være plads til et kombirelæ i den eksisterende gruppetavle. Ved indgåelse af abonnement skal der både være plads til abonnement samt elmåler i den eksisterende gruppetavle. 

Medfølgende materialer i standardinstallationen:

 1. Op til 10 meter ledning (elektriker medbringer) 
 2. Kombirelæ (elektriker medbringer)
 3. Ladeboks
 4. MID-elmåler

Eksempler på omstændigheder, som kræver ekstra betaling:

 1. Hvis ladeboksen skal monteres vha, ekstern stillads (over 1,5 meter i højden)
 2. Hvis ladestikket skal monteres på stolpe væk fra huset, hvor ledningen samtidig skal graves ned. 
 3. Ladestikket skal placeres længere væk end 10 meter fra gruppetavlen. Hvis dette er tilfældet faktureres kunden pr. meter ledning der trækkes ekstra. 
 4. Jordelektroden har for stor modstand (over 50 ohm). 

Andet kunden skal være opmærksom på ved standardinstallation:

 1. Kunden/eller eventuelle lejere skal være tilstede ved installationstidspunktet, og skal sørge for fri adgang til installatøren i huset. 
 2. Strømmen afbrydes kortvarigt undervejs i installationen. 
 3. Eventuelle ønsker omkring placering hos kunden forsøges at blive opfyldt.
 4. Bygningsreparationer som eventuel udbedring af maling, pudsning eller tapetsering skal kunden selv sørge for.