Vilkår & betingelser

NB! Følgende betingelser og vilkår for standardinstallation af ladeboks er gældende ved køb af produkter eller abonnementsydelser. 

Abonnementsbetingelser (såfremt du indgår abonnement)

§1. Binding

Der er INGEN bindingsperiode. Fremtiden er elektrisk ejer ladeboksen i abonnementsperiode og kunden kan til hver en tid købe sig ud af abonnementet for 499,- DKK inkl. moms. 

§2. Levering

Ved indgåelse af et abonnement leveres ladeboksen via posten og kunden står selv for at kontakte en el installatør, som kommer ud på adressen i dit sommerhus/hus og installerer ladeboksen. 

§3. Betaling

Betalingen foregår automatisk hver måned via kreditkortbetaling online, og der sendes automatisk en faktura og ordrebekræftelse til kundens opgivne mail ved indgåelse af abonnementsaftalen. 

§4. Installering af ladeboks

Vilkår for standardinstallation af opladerboks accepteres. Vilkårene for standardinstallationen kan ses via dette link her.

§5. Fortrydelsesret

Fremtiden er elektrisk tilbyder 14 dages fortrydelsesret ved køb af produkter, som træder i kraft den dag kunden gennemfører købet.

Det skal dog noteres at efter en eventuel færdiggjort installation frafalder fortrydelsesretten, og købet/abonnementsaftalen er derved gennemført.  

§6. Sikkerhed ved månedlig betalinger

Fremtiden er elektrisk benytter Quickpay ApS og Nets til håndtering af kreditkortbetalinger, og har samtidig Domain Validated (DV) SSL-Certifikat (Let’s encrypt), hvilket betyder at dine kreditkort oplysninger er sikkert beskyttet. 

§7. Månedlig ydelse

99,- DKK pr. måned inkl. moms. (INGEN BINDING)

§8. Tilkøb 

Der er ikke mulighed for at tilkøbe produkter. 

§9. Skader og placering

Kunden hæfter for eventuelle uhensigtsmæssige skader af ladeboksen, og ligeledes ved tyveri eller anden bortkomst er det kundens ansvar. Fremtiden er elektrisk sørger for at sende en ny ladeboksen under abonnementsperioden, hvis der skulle ske en driftsfejl, som kunden ikke er skyld i – dette er en del af abonnementsaftalen.

Ladeboksen må ikke flyttes til anden adresse, åbnes eller omplaceres. 

§10. Ejendomsret 

Fremtiden er elektrisk har den fulde ejendomsret over ladeboksen i abonnementsperioden. Der er mulighed for at betale restbeløbet af ladeboksen til hver en tid på blot 499,- DKK inkl. moms.

Kunden kan til hver en tid opsige abonnementet. Her gælder de normale regler – se §15 omkring opsigelsen. 

§11. Geografi

Abonnementsaftaler kan indgås med kunder i hele Danmark. 

§12. Standardinstallation pris

Elinstallatøren sender en gyldig faktura med timeløn og antal timer for installationen, som skal betales af kunden. Denne pris afhænger af den specifikke el installatør som kunden vælger. Det eneste krav til elinstallationen er, at der skal monteres en godkendt MID elmåler så elforbruget kan dokumenteres. 

§13. Indgåelse af abonnementsaftale

Kunden får automatisk disse vilkår og betingelser samt vilkår ved standardinstallation tilsendt via e-mail, som skal underskrives med navn, efternavn, adresse, tlf. nr., e-mailadresse og en gyldig underskrift.

Denne PDF skal sendes tilbage til Fremtiden er elektrisk.

§14. Misligholdelse af abonnement

Hvis kunden misligholder abonnementet i form af manglende betalinger forbeholder Fremtiden er elektrisk sig retten til at opsige abonnementet med 1 måneds varsel.

Afinstallation af ladeboksen som kunden fik installeret ved indgåelse af abonnementsaftalen, sker for kundens egen regning. Ladeboksen skal sendes til Fremtiden er elektrisk. 

§15. Opsigelse og afinstallation

Der er 3 måneders opsigelse. Opsigelsen skal ske skriftligt til Fremtiden er elektrisk. 

Afinstallationen af ladeboksen står kunden selv for, og sender derefter ladeboksen med posten til Fremtiden er elektrisk

Afinstallationen er obligatorisk, da ladeboksen tilhører Fremtiden er elektrisk. Ved indgåelse af abonnementsaftalen accepterer kunden dette. 

§16. Overdragelse og salg af sommerhus/hus

Hvis kunden ønsker at overdrage abonnementet til tredjemand kan dette gennemføres skriftligt. 

Det er kundens ansvar at overdrage abonnementet til eventuelt køber ved salg af sommerhuset/huset. 

§17. Restbeløb

Kunden kan til hver en tid betale restbeløbet for ladeboksen og derefter have den fulde ejendomsret over ladeboksen. 

Restbeløbet er 499,- DKK inkl. moms. 

OBS! Hvis restbeløbet betales ejer kunden ladeboksen + elinstallationen. Dette betyder at serviceaftalen frafalder og Fremtiden er elektrisk har ingenting at gøre med drift og vedligeholdelse af ladeboksen.

Generelle betingelser ved køb

§1. Pris

Købsprisen indeholder 25% moms, og den angivne købspris ved bestillingstidspunktet er gældende. 

§2. Levering

Ved indgåelse af et abonnement leveres laderboksen personligt af en af vores autoriserede el installatører, som kommer ud på adressen i dit sommerhus og installerer oplader boksen.

Dette gælder uanset om det er guld-pakken eller sølv-pakken som er købt. 

§3. Betaling

Betalingen foregår via kreditkortbetaling online, og der sendes automatisk en faktura og ordrebekræftelse til kundens opgivne mail. 

Der pålægges et kortbetalingsgebyr på 9,- DKK per gennemført betaling. 

§4. Installering af ladeboks

Kunden finder selv en autoriseret el installatør til installation af ladeboksen. 

§5. Fortrydelsesret

Fremtiden er elektrisk tilbyder 14-dages fortrydelsesret ved køb af pakker, som træder i kraft den dag kunden gennemfører betalingen.

Det skal dog noteres at efter en eventuel installation frafalder fortrydelsesretten. 

§6. Sikkerhed ved køb

Fremtiden er elektrisk benytter Quickpay ApS og Nets til håndtering af kreditkortbetalinger, og har samtidig Domain Validated (DV) SSL-Certifikat (Let’s encrypt), hvilket betyder at dine kreditkort oplysninger er sikkert beskyttet. 

Vilkår ved standardinstallation af ladeboks (kun ved indgåelse af abonnement)

Nedenfor ses vilkårene for standardinstallationen, som kunden accepterer såfremt et abonnement indgås  Uanset hvilken type af installation der gennemføres, skal disse punkter være opfyldt og godkendt af køber før installationen kan påbegyndes: 

  1. Den eksisterende elinstallation skal overholde gældende lovgivning. 
  2. Der skal være plads til et kombirelæ samt en MID godkendt elmåler i den eksisterende gruppetavle. 
  3. Kunden accepterer, at der skal installeres en godkendt MID måler i eltavlen. Dette er noget som kunden selv sørger for, da dette skal benyttes til afgiftsrefusion. 
  4. Kunden accepterer at den elektriske installation til ladeboksen ikke benyttes til andet.