Vilkår ved standardinstallation af ladeboks

Uanset hvilken type af installation der gennemføres, skal disse punkter være opfyldt og godkendt af køber før installationen kan påbegyndes: 

 1. For at trække ledning fra gruppetavlen tilladeboksen udendørs accepterer kunden, at der bores et hul i muren for at trække ledningen udendørs. Standardinstallationen indeholder boring af ét hul
 2. Den eksisterende el installation skal have en fungerende jord (virksom jordelektrode). Denne må ikke være over 50 ohm (elektrikeren kontrollerer dette). 
 3. Der skal være 3 faser til rådighed i huset og stikledningen samt stikledningssikringerne skal minimum være dimensioneret til 35A – ellers justeres ladeboksen til at levere mindre strøm såfremt det er nødvendigt.
 4. Kunden accepterer at ledningen fastgøres på ydersiden af mur/materialer fra ladeboks til gruppetavle. 
 5. Den eksisterende elinstallation overholder gældende lovgivning. 
 6. Der skal være plads til et kombirelæ i den eksisterende gruppetavle. Ved indgåelse af abonnement skal der både være plads til abonnement samt elmåler i den eksisterende gruppetavle. 

Medfølgende materialer i standardinstallationen:

 1. Op til 10 meter ledning (elektriker medbringer)
 2. Kombirelæ (elektriker medbringer)
 3. Ladeboks
 4. MID-elmåler

Eksempler på omstændigheder, som kræver ekstra betaling:

 1. Hvis ladeboksen skal monteres vha, ekstern stillads (over 1,5 meter i højden)
 2. Hvis ladestikket skal monteres på stolpe væk fra huset, hvor ledningen samtidig skal graves ned. 
 3. Ladestikket skal placeres længere væk end 10 meter fra gruppetavlen. Hvis dette er tilfældet faktureres kunden pr. meter ledning der trækkes ekstra. 
 4. Jordelektroden har for stor modstand (over 50 ohm). 

Andet kunden skal være opmærksom på ved standardinstallation:

 1. Kunden/eller eventuelle lejere skal være tilstede ved installationstidspunktet, og skal sørge for fri adgang til installatøren i huset. 
 2. Strømmen afbrydes kortvarigt undervejs i installationen. 
 3. Eventuelle ønsker omkring placering hos kunden forsøges at blive opfyldt.
 4. Bygningsreparationer som eventuel udbedring af maling, pudsning eller tapetsering skal kunden selv sørge for.