Vi er desværre ikke klar til at levere endnu.

Beskyttelse i el systemer

TT system

Hvorfor er det vigtigt med beskyttelse i el systemer?

Korrekt beskyttelse i el-systemer er livsvigtigt. Der opereres med meget høje strømme, som i værste fald kan koste menneskeliv. Derfor er det vigtigt med komponenter der er pålidelige, hurtige og stabile. 

Nedenfor har jeg listet nogle flere årsager op, hvorfor det er vigtigt med beskyttelse i alle slags el-systemer:

  • Person sikkerhed
  • Stabilitet
  • Kontinuitet
  • Økonomi (beskyttelse af elektrisk udstyr og nede-tid hos forbrugeren)
  • Brand

I moderne el-net er der 4 forskellige punkter, som vi altid stræber efter at overholde i forhold til beskyttelsen:

Selektivitet

At kunne finde en bestemt fejl, hvo vi skal kun være i stand til at isolere fejlsektionen

Stabilitet

Hovedfunktionen af dette er, at den KUN reagerer på selve fejlen og ikke på hele systemet. Systemet skal altså ikke gøre noget, når der ikke er nogen fejl til stede.

Følsomhed

Beskyttelsen skal kunne finde frem til alle mindre dele i systemet, og isolere disse ved fejlsituationer.

Hastighed

Det er vigtigt at fjerne fejlen hurtigt, så vi kan forblive i normal-tilstand og ikke stresse systemet for meget.

TT system

I danske hjem bruges der det såkaldte TT-system, som betyder at der er installeret en jordforbindelse som el systemet har forbindelse til. Dette beskytter forbrugeren mod elektriske stød fra el installationen. En virksom jord gør det muligt at have et lukket strøm-loop, som vi kan registrere med HPFI-relæet. 

Vi bruger typisk et fysisk jordspyd der bankes langt ned i jorden, hvor denne leder forbinder metalliske dele i forbrugerprodukter med jorden. Der er typisk en fysisk pol i jorden, hvor alle ledninger er forbundet til (den grønne/gule ledning)

Eksempel på fejlsituation

Lad os sige, at du har installeret en ny tørretumbler, og har sat i gang med en masse tøj i. Pludselig hører du et ordentligt smæld fra elinstallationen ude bagved, og undrer dig da du ikke har påvirket nogle elektriske enheder. Du går ud og kigger på HPFI-relæet og ser at den er slået fra. Du tager som det første et kig på din nye tørretumbler og ser, at én af de spændingsførende ledninger har rystet sig fri, og berører metalrammen på tørretumbleren. Heldigvis havde du koblet metalstellet fra tørretumbleren korrekt til den gul/grønne ledning, og fejlstrømmen har derfor ”løbet” i et loop tilbage til forsyningspunktet neutrale punkt udenom relæet. HPFI relæet registrerer dette og slår strømmen fra. 

Se mere omkring TT-systemet her.